Why PM Narendra Modi Said 'Jai Siya Ram', not 'Jai Shri Ram' In AyodhyaRam Mandir NewsYOYO TV

Soniagrals | 14.08.2020

[url=https://yoyotvchannel.plclip.info/ou4I5e_zoLE-why-pm-narendra-modi-said-%E2%80%98jai-siya-ram%E2%80%99-not-%E2%80%98jai-shri-ram%E2%80%99-in-ayodhya-ram-mandir-news-yoyo-tv.html][img]https://i.ytimg.com/vi/ou4I5e_zoLE/hqdefault.jpg[/img][/url]

Why [url=https://yoyotvchannel.plclip.info/ou4I5e_zoLE-why-pm-narendra-modi-said-%E2%80%98jai-siya-ram%E2%80%99-not-%E2%80%98jai-shri-ram%E2%80%99-in-ayodhya-ram-mandir-news-yoyo-tv.html]PM[/url] Narendra Modi Said ‘Jai Siya Ram’, not ‘Jai Shri Ram’ In AyodhyaRam Mandir NewsYOYO TV

Přidat nový příspěvek